Nuwe Paradigma – 2. Bybelse Teologie

Nuwe Paradigma – 2. Bybelse Teologie

As jy hierdie bediening wil ondersteun, kontak ons gerus.

2. Bybelse Teologie teenoor Genitief Teologieë

Relevante ander videos:

  • “Selfdegeslagverbintenisse. ‘n Nuwe Godsdiens?” ( https://youtu.be/NRBlai-G5tY )
  • “Liberale Teologie in die NG Kerk. ‘n Historiese Agtergrond” ( https://bit.ly/355zqyE )
  • Die boek “Opgestaan” (Frederik Mulder, 2010) opgesom in video formaat vir Engels-sprekende vriende ( https://bit.ly/2WBWn7D )
  • “Professor Willie Jonker oor selfdegeslagverbintenisse” ( https://bit.ly/3bEUfm1 )
  • “Not That Kind of Homosexuality?” deur Kevin DeYoung vir ‘n kort opsomming van die attestasie van selfdegeslagverbintenisse in Plato se “Symposium” en sommige ander antieke tekse ( https://bit.ly/2QUsTPb )

Hier volg die videos van die teoloe met wie ek nie saamstem nie:

Prof Julie Claassing: https://www.youtube.com/watch?v=ybErKIerEDI
Prof Jeremy Punt: https://www.youtube.com/watch?v=ShUYtfsSpA4
Prof Louis Jonker: https://www.youtube.com/watch?v=TgVfJFnccGg
Prof Diarmaid MacCulloch: https://www.youtube.com/watch?v=ITanPvhaLyg

Getuienisse waarmee ek saamstem:

Prof Rosaria Butterfield: https://www.youtube.com/watch?v=DN6yYSj08gI
Ds Neil Henry: https://www.youtube.com/watch?v=cK2hfWUGULA