Nuwe Paradigma – 1. Woord van God

Nuwe Paradigma – 1. Woord van God

As jy hierdie bediening wil ondersteun, kontak ons gerus.

1. Die Woord van God

  • Johan Heyns, “Die Koninkryk van God – Grondplan van die Bybel”, Skrif en Kerk 15(1), 1994, bl 1-13.
  • Martin Luther, Robert R. Heitner, Luther’s Works, vol. 34 (St. Louis: Concordia, 1960), bl 285-8.
  • Willie Jonker, “Op die breuklyn”, in red. DJ Louw, ‘n Feesbundel saamgestel ter herdenking van die 125-jarige bestaan van die Teologiese Seminarium Stellenbosch (NG Kerk-Uitgewers, 1985), bl 5-19.
  • Johannes Calvyn, Institusie of Onderwysing in die Christelike Godsdiens (NG Kerkboekhandel, 1978), bl 53.
  • Herman Bavinck, Reformed Dogmatics. Abridged in One Volume (Baker Academic, 2011), bl 106.

Bybel gedeeltes:
Eksodus 20:1
Psalm 19:8-12
1 Kor 2:12-13
2 Petrus 1:20-21
2 Timoteus 3:15-16
Lukas 24:44-45

  • Abraham Kuyper, World’s Bible Congress, Panama-Pacific Exposition San Francisco, California, August 1-4, 1915
  • Thomas Oden, A Change of Heart. A Personal and Theological Memoir (IVP Academic, 2014), bl 138

Vir meer detail oor die dankoffers wat gemeentes aan Sinodes gee, sien die Oos-Kaap uiteensetting van ‘n paar jaar gelede: https://ngkok.co.za/admin/vrae-sinode-bydraes.pdf