Liberale Teologie in die NG Kerk

Liberale Teologie in die NG Kerk

Inhoud:

00:00 Inleiding
02:30 Wat is liberale teologie?
07:17 Engelse Deïsme
08:57 Duitsland
16:51 Nederland
21:03 Stellenbosch
30:26 Pretoria
32:50 Bloemfontein
34:35 Samevatting
37:38 Gedagtes oor teologiese opleiding

Sien ook: