Kerkskeuring

Na aanleiding van hoe Johannes Calvyn somtyds gebruik word in die N.G. Kerk.

Daar word verwys na:
Ds Dubois du Toit onderhoud met ds Piet Otto: https://www.youtube.com/watch?v=3XNmWvppVGA