Kerklike Owerspel

Bronne:

  • Willie Jonker, “Op die breuklyn” in ‘n Feesbundel saamgestel ter herdenking van die 125-jarige bestaan van die Teologiese Seminarium Stellenbosch (NG Kerk Uitgewers, 1985), bl 5-19 (6).
  • Dr JA Heyns en Dr Willie Jonker, Op Weg Met Die Teologie (NG Kerkboekhandel, 1977), bl 221-222.
  • Louis Jonker, in Dr Frits Gaum, 20 Gesprekke oor die opstanding van Jesus (Ex-Amino, 2004), bl 24-26.
  • Willie Jonker, “Die Verlossing is Totaal”, Geestelike Waardes, Die Burger, 25 April 1987.
  • Johan Heyns, “Die Koninkryk van God – Grondplan van die Bybel” Skrif en Kerk 15 (1) (1994), bl 1-13.
  • Johan Heyns, “‘n Weerwoord” Skrif en Kerk 15 (1) (1994), bl 156-164.
  • Johan Heyns, Sterwende Christendom? ‘n Teologie in die greep van die tydsgees (Tafelberg Uitgewers, 1969), bl 182.
  • Jurie le Roux, “Andries van Aarde se vaderlose Jesus” HTS 58 (1) (2002) bl 77-99.
  • Ferdie Mulder, Opgestaan. Studente se stryd om geloof by Tukkies in die jare 2001-2006 (Opgestaan Publikasies, Cambridge, 2011).