Prof Hoffie Hofmeyr

Inhoud:

00:00 Inleiding
02:28 Agtergrond en roeping
08:48 Teologiese opleiding
10:23 Bewuswording van bepaalde ontwikkelings
13:07 Klonkies en kabouters en die (radikale) historiese kritiek
21:41 Geloofstandpunt 2007
29:37 Ware kerk en valse kerk (NGB 28 & 29)
32:20 Eerlikheid en die legitimasie-eed
36:46 Omvang van afwykende leer en NG Kerkorde Art. 37
42:23 Bemoediging en bronne vir studente en predikante
46:15 Enigste troos in lewe en sterwe
49:05 Oproep en voorskou van NG Kerk
51:36 Groet en gebed
56:07 Afsluiting