Nuwe Paradigma

Vrou in die Amp (1/3)

1990 Algemene Sinode Agenda: https://www.kerkargief.co.za/doks/acta/AS_Agenda_1990.pdf1990 Algemene Sinode Notule: https://www.kerkargief.co.za/doks/acta/AS_Notule_1990.pdf

Kerklike Owerspel

Bronne: Willie Jonker, “Op die breuklyn” in ‘n Feesbundel saamgestel ter herdenking van die 125-jarige bestaan van die Teologiese Seminarium Stellenbosch (NG Kerk Uitgewers, 1985), bl 5-19 (6). Dr JA Heyns en Dr Willie Jonker, Op Weg Met Die Teologie (NG Kerkboekhandel, 1977), bl 221-222. Louis Jonker, in Dr Frits Gaum, 20 Gesprekke oor die opstanding van Jesus (Ex-Amino, 2004), bl 24-26. Willie Jonker, “Die Verlossing is Totaal”, Geestelike Waardes, Die Burger, 25 April 1987. Johan Heyns, “Die Koninkryk van…

Nuwe Paradigma – 2. Bybelse Teologie

As jy hierdie bediening wil ondersteun, kontak ons gerus. 2. Bybelse Teologie teenoor Genitief Teologieë Relevante ander videos: “Selfdegeslagverbintenisse. ‘n Nuwe Godsdiens?” ( https://youtu.be/NRBlai-G5tY ) “Liberale Teologie in die NG Kerk. ‘n Historiese Agtergrond” ( https://bit.ly/355zqyE ) Die boek “Opgestaan” (Frederik Mulder, 2010) opgesom in video formaat vir Engels-sprekende vriende ( https://bit.ly/2WBWn7D ) “Professor Willie Jonker oor selfdegeslagverbintenisse” ( https://bit.ly/3bEUfm1 ) “Not That Kind of Homosexuality?” deur Kevin DeYoung vir ‘n kort opsomming van die attestasie van selfdegeslagverbintenisse in Plato…

Nuwe Paradigma – 1. Woord van God

As jy hierdie bediening wil ondersteun, kontak ons gerus. 1. Die Woord van God Johan Heyns, “Die Koninkryk van God – Grondplan van die Bybel”, Skrif en Kerk 15(1), 1994, bl 1-13. Martin Luther, Robert R. Heitner, Luther’s Works, vol. 34 (St. Louis: Concordia, 1960), bl 285-8. Willie Jonker, “Op die breuklyn”, in red. DJ Louw, ‘n Feesbundel saamgestel ter herdenking van die 125-jarige bestaan van die Teologiese Seminarium Stellenbosch (NG Kerk-Uitgewers, 1985), bl 5-19. Johannes Calvyn, Institusie of Onderwysing…