Video’s

Nuwe Paradigma – 2. Bybelse Teologie

As jy hierdie bediening wil ondersteun, kontak ons gerus. 2. Bybelse Teologie teenoor Genitief Teologieë Relevante ander videos: “Selfdegeslagverbintenisse. ‘n Nuwe Godsdiens?” ( https://youtu.be/NRBlai-G5tY ) “Liberale Teologie in die NG Kerk. ‘n Historiese Agtergrond” ( https://bit.ly/355zqyE ) Die boek “Opgestaan” (Frederik Mulder, 2010) opgesom in video formaat vir Engels-sprekende vriende ( https://bit.ly/2WBWn7D ) “Professor Willie Jonker oor selfdegeslagverbintenisse” ( https://bit.ly/3bEUfm1 ) “Not That Kind of Homosexuality?” deur Kevin DeYoung vir ‘n kort opsomming van die attestasie van selfdegeslagverbintenisse in Plato…

Nuwe Paradigma – 1. Woord van God

As jy hierdie bediening wil ondersteun, kontak ons gerus. 1. Die Woord van God Johan Heyns, “Die Koninkryk van God – Grondplan van die Bybel”, Skrif en Kerk 15(1), 1994, bl 1-13. Martin Luther, Robert R. Heitner, Luther’s Works, vol. 34 (St. Louis: Concordia, 1960), bl 285-8. Willie Jonker, “Op die breuklyn”, in red. DJ Louw, ‘n Feesbundel saamgestel ter herdenking van die 125-jarige bestaan van die Teologiese Seminarium Stellenbosch (NG Kerk-Uitgewers, 1985), bl 5-19. Johannes Calvyn, Institusie of Onderwysing…

Doleer & Laodisea

Meer en meer NG predikante worstel oor die pad vorentoe. In hierdie video probeer ons hulle bemoedig om onder moeilike omstandighede getrou aan die Here te bly. Vir meer detail oor die dankoffers wat gemeentes aan Sinodes gee, sien die Oos-Kaap uiteensetting van ‘n paar jaar gelede: https://ngkok.co.za/admin/vrae-sinode-bydraes.pdfLuister ook na die verdere verduideliking oor die dankoffers wat gemeentes aan Sinodes gee: https://youtu.be/j-VDQy6_rlA?t=124

Kweekskool Waterskeiding

Ander video’s oor teologiese opleiding:Teologiese Opleiding Kopskuif: https://youtu.be/pN-8xYD89JELiberale Teologie in die NG Kerk. ‘n Historiese Agtergrond: https://youtu.be/DOqtu3FXBPY

Prof Hoffie Hofmeyr

Inhoud: 00:00 Inleiding02:28 Agtergrond en roeping08:48 Teologiese opleiding10:23 Bewuswording van bepaalde ontwikkelings13:07 Klonkies en kabouters en die (radikale) historiese kritiek21:41 Geloofstandpunt 200729:37 Ware kerk en valse kerk (NGB 28 & 29)32:20 Eerlikheid en die legitimasie-eed36:46 Omvang van afwykende leer en NG Kerkorde Art. 3742:23 Bemoediging en bronne vir studente en predikante46:15 Enigste troos in lewe en sterwe49:05 Oproep en voorskou van NG Kerk51:36 Groet en gebed56:07 Afsluiting

Doleer en dwaalleer? In gesprek met Dr Gerhard Mahne oor Ds Nelis Janse van Rensburg

Die Moderator van die NG Kerk, Ds Nelis Janse van Rensburg, het onlangs beskuldigings van dwaalleer in die NG Kerk ten sterkste ontken. In hierdie onderhoud bespreek ek en Dr Gerhard Mahne hierdie aantuigings en gee ook antwoorde aan NG lidmate oor die geskiedenis van dwaalleer en ook praktiese raad oor die pad vorente. Dr Mahne is ‘n kenner oor Dr Andrew Murray en het sy doktorale studie oor hom gedoen. Kyk ons video oor Dr Andrew Murray: https://www.youtube.com/watch?v=9hLwEuYHm7A