Bedank of bly?

Hierdie video gaan deur ‘n paar kykers-briewe i.v.m. veral die video “selfdegeslagverbintenisse. ‘n Nuwe Godsdiens?” deur Dr Ferdie Mulder ( https://bit.ly/3ddNet5 )

“Department of Theology” (‘n “God-centered” benadering) teenoor “Department of Religion” (of “religious studies”, ‘n “man-centered” benadering). “The difference is this: the study of theology is the study of God Himself first and foremost, while the study of religion is the study of a particular type of human behavior.”
https://www.youtube.com/watch?v=T5R9JmJTtOM

“3 Distinguishing Characteristics of a True Church”
https://www.crossway.org/articles/3-distinguishing-characteristics-of-a-true-church