Posts from Januarie 2022

Vrou in die Amp (1/3)

1990 Algemene Sinode Agenda: https://www.kerkargief.co.za/doks/acta/AS_Agenda_1990.pdf1990 Algemene Sinode Notule: https://www.kerkargief.co.za/doks/acta/AS_Notule_1990.pdf