Posts from Junie 2021

Dr Ben du Toit … afskeid van God en die NG Kerk

Ben du Toit ontvang die Andrew Murray Prys. Kyk hier: https://youtu.be/9hLwEuYHm7A Liberale Teologie in die NG Kerk oorsig: https://youtu.be/DOqtu3FXBPY Prof Willie Jonker oor selfdegeslagverbintenisse: https://youtu.be/V7TF1VJktnU Prof Sybrand Strauss oor prof Ferdinand Deist en liberale teologie in Nederland: https://youtu.be/6i-VC58DljQ