Posts from November 2020

Medepligtig aan Dwaalleer?

Sien ook: “Selfdegeslagverbintenisse. ‘n Nuwe Godsdiens?” ( https://www.youtube.com/watch?v=NRBlai-G5tY ) “Bedank of bly?” ( https://www.youtube.com/watch?v=lqLz-1Xsq_E ) “Liberale Teologie in die NG Kerk. ‘n Historiese Agtergrond” ( https://bit.ly/355zqyE )